Rune Johansen til Rådhuset

Skjermbilde 2018-03-09 14.21.54.png

Mye tyder på at Rune Johansen omsider vil få en viss innflytelse på politikerne i sin barndoms by. Han er nemlig en av to kunstnere som får i oppdrag å utsmykke det nye rådhuset i Bodø.  Oppdraget deler han med Per Kristian Nygård. Vi gratulerer! 

Med dette sørger Rune Johansen for at "Han Far i Gammelfjøset"  innsettes i det nye rådhuset og det forhåpentligvis for mer enn en valgperiode, uansett regime og politisk flertall. 

«Rune Johansen sitt forslag består av et fotografi og et funnet objekt. Fotografiet «Far i gammelfjøsen» (1984) viser kunstnerens farfar som sitter i sitt verksted på Engeløya i Nordland. Verkstedet var i en gammel fjøs. Det var også en møteplass for familien og folk i nabolaget. Det var her de sosiale båndene i nærmiljøet ble forsterket og videreutviklet – en gammel fjøs ble til et sted som ivaretok småsamfunnet. Objektet som følger med forslaget er en bjelke fra fjøsen med påspikrete brus- og ølkorker. Bjelken kan ses øverst i fotografiet. Gammelfjøsen skal nå rives. Bjelken vil bli tatt ned og plassert i det nye rådhuset sammen med fotografiet, som et remedie og symbol på betydningen av våre nærmiljøer og samfunn.»

På forhånd var fem kunstnere invitert med i konkurransen om dette oppdraget. De tre andre var  Olav Christopher Jenssen,  Edvine Larssen og Kjersti Andvig,  

Karl Emil RikardsenNO