Mitt Landskap

Gunnar Tollefsen: Rød Speiling

Gunnar Tollefsen: Rød Speiling

Gunnar Tollefsen: Blå Speiling

Gunnar Tollefsen: Blå Speiling

Gunnar Tollefsen, senmodernisten fra Andøya

Gunnar Tollefsen, senmodernisten fra Andøya

Gunnar Tollefsen i Finnmark

Gunnar Tollefsen fra Nøss i Andøy, er kjernekunstneren i utstillingskonseptet Mitt Landskap som turnerer i Finmark denne høsten. Prosjektet ble opprinnelig kuratert av Eva Skotnes og Toril Haaland i forbindelse med 40-årsjubileet for SKINN i 2016.

Intensjonen med Mitt Landskap er å speile endringer i kunstsynet i tidsspennet 1976-2016. Utgangspunktet er dialog mellom kunstnerskapet til den nordnorske sen-modernisten Gunnar Tollefsen (f. 1933, Vesterålen) og en yngre generasjon samtidskunstnere som jobber uttrykks- og sjangermessig overskridende.

Tollefsen er kjernekunstneren i prosjektet. Likhetstrekkene med  europeiske modernister som George Braque, Maurice Estève og andre malere fra den såkalte pariserskolen, gjør at Tollefsen omtales som semodernist. Han har standhaftig malt innenfor den modernistiske tradisjonen i mange tiår. 

På denne turneen deltar kunstnerne Hans Christian Gilje (f.1969) og Linn Halvorsrød (f.1980) som representanter for den yngre generasjonen.

Utstillingen åpner i Vadsø Kunstforening, onsdag 8. august. 

Karl Emil RikardsenNO