Withinnan

Espen T.png
Plakat Tversland Agder Kunstsenter 2018.jpg

Espen Tversland åpner utstillingen Withinnan i Agder Kunstsenter 5 mai kl 14:00.  Utstillingen av grafikk og videoinstallasjon henger frem til  27 mai.

Bak utstillingen ligger en  refleksjon over forholdet mellom mennesker og natur i vår tid, en eksistensiell undring over hva vi mennesker gjør med den grena vi sitter på. 
 
Om bakgrunnen for utstillingen viser han til den amerikanske forfatteren og vitenskapsmannen Jared Diamond:
I boken Collapse forteller han om et uttrykk: Landscape amnesia- dvs. endringer som skjer så sakte at vi ikke legger merke til dem før det er for seint. Han viser til myten om skogen på Påskeøya som ble gradvis borte. Trær som ble brukt til hus, ved og annet. Når skogen forsvant, forsvant maten, varmen og muligheten for å lage beskyttelse. Selvpåførte hendelser som forsaket helt/delvis at øyas samfunn kollapset. 
Det finnes tusentall flere, menneskeskapte/påvirket eller ikke endringer på kloden vår som skjer nå. Det er ikke uten grunn tiden vi lever i kalles den the anthropocene, den menneskepåvirkede tidsalderen. Vi lever sammen med den sjette masseutryddelsen og filosofer som Timothy Morton mener vi lever i Apokalypsen. http://ecologywithoutnature.blogspot.no/
Hvordan finne en måte å leve på når hver dag du står opp er du med på å ødelegge livsgrunnlaget til barna dine? 
Jeg ble konfrontert dette dilemmaet under min deltagelse på Dark Ecology 2015. 
Nesten alle klimaforskere, vitenskapsfolk og ledere sier vi må drastisk endre livstil skal kloden holde seg bærekraftig for det økende antall mennesker. Men siden mennesket ikke tar til seg uønsket informasjon om svært ubehagelige hendelser i framtiden, lever vi som tidligere. 
Lykkelig deltagende i vår egen ulykke. 
 
Withinnan videoen – er for meg følelsenav å se den uunngåelige ulykken som vi er med på å skape og fullføre.  Så lenge fakta ikke trenger inn i menneskes evne til forståelse, kanskje følelser vil skape en gnist av tiden vi lever i. 
Jeg tenker mine videoer som monokrone malerier, de er det som er prosjektert og de gir det betrakteren tillater seg selv å ta ifra dem. 
De grafiske verkene er hentet i fra stillbilder til Withinnan og Hole (blir ikke vist i Kristiansand) 
Jeg har valgt ut noen stillbilder og fått dem laserskjært ut slik at jeg kunne trykke dem som tresnitt. I noen få av de grafiske verkene er laget som blindtrykk (trykk uten sverte) hvor det brente overførte seg selv til papiret. 
Jeg fikk ideen til å lage tresnitt, først pga av animasjonsvideoen grafiske visuelle uttrykk. Etter hvert ble de en annen måte å lese mitt arbeid på. De blir hvordan vi tolker verden vi lever i dag, hverdagen. Den er håndgripelig fysisk (det er lettere å lese 1 bilde i forhold til 29 bilder i sekundet som i videoene). Og ikke minst betrakteren kan lettere legge inn sin egen tolking/opplevelse av bildet. 

Les mer om Espen Tversland
 

 


Karl Emil RikardsenNO