NorlandiART er et unikt kunst og et kunstformidlingsprosjekt som forteller historier fra og om Nordland sett gjennom kunstnerøyne. Det startet med at kunstneren Are Andreassen fikk med seg 21 av sine kollegaer i Nordland fylke på et dugnadsprosjekt der store deler av fylkeshovedstaden ble omskapt til et gigantisk utegalleri.

Kunstverkene ble overført til folier og montert på fasader i sentrum.  I tillegg til de 21 samtidskunstnerne, fikk NorlandiART også med seg bilder fra sentrale avdøde kunstnere som på ulikt vis har satt sitt preg på, og blitt preget av, denne delen av landet.  

NorlandiART vil blant annet bidra til refleksjon rundt spørsmål knyttet til stedets betydning for kunstnere og deres produksjon. Moderne kommunikasjon og informasjon gjør det lett å være med i den globale dialogen om trender og virkemidler, uansett hvor man befinner seg. Det fysiske stedet der man bor, utgangspunktet for det man skaper, utgjør den lille forskjellen.

Vi takker våre samarbeidspartnere og støttespillere:
Nordland Fylkeskommune, Bodø Kommune, Beiarn Kommune, Gildeskål Kommune, Kulturnæringsstiftelsene Sparebank 1 Nord-Norge, Bodø Gårdeierforening, Bur Holding, Lovundfjellet Holding, JB Reklame, Galleri Espolin, Adelsteen Normann Stiftelsen,